ALUMNES‎ > ‎

Secundaria

Correu de contacte dels professors d'ESO:

PROFESSOR/A

TUTORIA/ ASSIGNATURA


Correu electrònic

Mª José Añó

3r ESO /Valencià , Castellà i Llatí


mariajoseanyo@santfrancesc.es

Santiago Ciges

 Educació Física. Informàtica


santiagociges@santfrancesc.es

Daniel Macián

Matemàtiques 


danielmacian@santfrancesc.es

Inés Oliver

2n ESO. Fisica, Química, Biologia i Geologia


inesoliver@santfrancesc.es

Iván Pérez

C.Socials. Història i Geografia 


ivanperez@santfrancesc.es

Francisco Pons

Música


franciscopons@santfrancesc.es

Mª Pilar Parra

Castellà i Francés


pilarparra@santfrancesc.es

Marisa Perales

Educació Plàstica Visual


marisaperales@santfrancesc.es

Yolanda Salcedo

Orientació

yolandasalcedo@santfrancesc.es

Mercedes Quiralte

 Anglés


mercedesquiralte@santfrancesc.es

David Soler

1r ESO  Tecnologia i Matemàtiques

davidsoler@santfrancesc.es

 Daniel Navarro     3r ESO. Religió i Economía     danielnavarro@santfrancesc.es


Criteris de Promoció:
Segons el que disposa els articles 22.1, 22.2 i 22.4 del Reial Decret 1105/2014 i l’article 20 del Decret 87/2015:

1. Les decisions sobre promoció de l’alumnat s’adoptaran en l’última sessió d’avaluació de cada curs escolar, en el context del procés
d’avaluació contínua, i en els termes següents:

a) Les decisions sobre la promoció de l’alumnat d’un curs a un altre, dins de l’etapa, seran adoptades de forma col·legiada pel conjunt de professors de l’alumne o alumna respectiu, atenent a l’èxit dels objectius de l’etapa i al grau d’adquisició de les competències corresponents.
La repetició es considerarà una mesura de caràcter excepcional i es prendrà després d’haver esgotat les mesures ordinàries de reforç i suport per a resoldre les dificultats d’aprenentatge de l’alumne o alumna. 

b) Els alumnes i les alumnes promocionaran de curs quan es donen alguna de les situacions següents:
– Que hagen superat totes les matèries cursades.
– Que tinguen avaluació negativa en dues matèries com a màxim,

c) Els alumnes i les alumnes repetiran curs quan es donen alguna de les situacions següents:
– Que tinguen avaluació negativa en tres o més matèries.
– Que tinguen avaluació negativa en dos de les matèries següents: Valencià: Llengua i Literatura, Llengua Castellana i Literatura i Matemàtiques.
Comments